Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelman tarkoitus on parantaa Jyrkkälän ja sen asukkaiden turvallisuutta. Pelastussuunnitelman avulla tunnistetaan asuinympäristössä esiintyvät vaaratekijät, opastetaan ehkäisemään vaaratilanteiden ja vahinkojen syntymistä sekä toimimaan vaaratilanteissa.

Jokaisella asukkaalla sekä kiinteistössä työskentelevällä on oikeus perehtyä pelastussuunnitelmaan. On tärkeää, että asukkaat ja henkilökunta tuntevat ohjeet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi ja niissä toimimiseksi. KOy Jyrkkälänpolku jakaa vuosittain tiedot päivitetystä suunnitelmasta asukkaille, yhtiön hallitukselle sekä yhteistyökumppaneille.

Lisää turvallisuustietoa ja ohjeita löydät myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK:n julkaisemasta Kodin turvaoppaasta

Voit selata pelastussuunnitelmaa ja sen liitteitä alla olevissa ikkunoissa tai ladata tiedostot omalle koneellesi.

//pelastussuunnitelma + liitteet ? //