Turvallisuus epidemia-aikana

Olemme saaneet joitakin tiedusteluja asukkailtamme koronaepidemiaan ja asumiseen liittyen. Olemme koonneet teitä varten oheen yleisimmin esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia.

1. Mikä on karanteenin ja eristyksen ero?

Karanteeni on varotoimi, johon lääkäri asettaa virukselle altistuneen ihmisen tartuntalain perusteella. Karanteeniin asetettu ei ole sairas, mutta jos hän sattuukin sairastumaan, karanteenissa hän ei sairastuta muita.

Karanteenissa olevia ihmisiä on kehotettu välttämään kontaktia muihin ihmisiin, mutta esimerkiksi koiraansa saa ulkoiluttaa.

Eristykseen voidaan määrätä potilas, joka laboratoriotutkimuksen perusteella on varmuudella sairastunut koronavirukseen, mutta on riittävän hyväkuntoinen sairastaakseen kotona. Eristyksessä hoito tapahtuu infektiolääkärin antamien ohjeiden mukaisesti.

Toimintaohjeita omaan arkeensa koronaepidemian aikana saa muun muassa seuraavista paikoista:

  • Neuvontaa ja tietoa koronaviruksesta saa valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta numerosta 0295 535 535.
  • Neuvontaa netissä tarjoavat mm. Koronabotti ja Omaolo.
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ylläpitää päivittyvää sivua.
  • Suomen hallituksen toimenpiteet löytyvät täältä.
  • Terveysneuvontaa kansalaiset saavat omalta terveysasemalta, akuuteissa oireissa oman alueen terveydenhuollon päivystyksestä ja henkeä uhkaavassa tilanteessa hätänumerosta 112.

2. Miten toimin, kun olen karanteenissa?

Kun olet omaehtoisessa tai varsinaisessa karanteenissa, sinun pitää välttää lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin ihmisiin.

Voit mennä ulos, kunhan pidät vähintään 1 – 2 metrin välin muihin ihmisiin. Sen sijaan et saa mennä esimerkiksi työhön, kauppaan, apteekkiin, harrastuksiin tai yleisötilaisuuksiin, koska näissä paikoissa lähikontaktia on vaikea välttää.

Jos lapsi tai nuori on karanteenissa, hän ei saa mennä päiväkotiin tai kouluun.

Kauppa- tai apteekkiasioihin voit pyytää apua esimerkiksi ystäviltä tai sukulaisilta. Ruokaa on mahdollista tilata verkkokaupasta. Apua voi pyytää myös kotikunnan sosiaalipalveluista.

Tukea poikkeustilanteessa on tarjolla ja voit tutustua eri mahdollisuuksiin osoitteessa: https://www.turku.fi/tukea-poikkeustilanteessa

3. Miten toimin, jos perheenjäsen on määrätty karanteeniin?

Niin kauan kuin karanteeniin määrätty henkilö on oireeton eikä hänellä ole todettu koronatartuntaa, perheenjäsenet voivat jatkaa elämäänsä normaalisti. He voivat käydä esimerkiksi töissä ja harrastuksissa.

Perheenjäsenten ei tarvitse välttää lähikontaktia karanteenissa olevaan henkilöön. Tämä johtuu siitä, että karanteeniin määrätty henkilö on ainoastaan altistunut koronavirukselle. Kaikki altistuneet eivät saa tartuntaa eivätkä näin ollen myöskään tartuta virusta eteenpäin.

Jos karanteenissa oleva henkilö alkaa oireilla, hänet testataan. Tällöin perheenjäsenten on suositeltavaa jäädä omaehtoiseen karanteeniin, kunnes testin tulos on valmistunut.

Jos testin tulos on positiivinen, tartuntatautilääkäri määrää perheenjäsenet karanteeniin. Jos testin tulos on negatiivinen, voivat perheenjäsenet jatkaa normaalia elämää.

4. Jos esimerkiksi työpaikalla tai työtoverin lapsen luokalla todetaan koronatartunta, pitääkö minun jäädä karanteeniin?

Karanteenin tarve riippuu siitä, oletko ollut lähikontaktissa koronatartunnan saaneeseen henkilöön.

Kun henkilöllä todetaan koronatartunta, kotikunta tekee tartunnanjäljityksen, jonka perusteella lähikontaktit määrätään karanteeniin. Jos henkilöä ei katsota lähikontaktiksi, hän voi jatkaa normaalia elämää.

Tartunnanjäljitys voi kestää jonkin aikaa varsinkin, jos altistuneita on paljon. Jos et tiedä, miten toimia, ota yhteyttä terveydenhuoltoon asian varmistamiseksi.

5. Miten taloyhtiön toimintaan vaikuttaa se, jos asukkaita on karanteenissa tai eristyksessä?

Lähtökohtaisesti taloyhtiön toiminta jatkuu kuten ennenkin, vaikka joku asukkaista olisi karanteenissa. Karanteenissa olevan tulee ottaa huomioon, ettei hän ole lähikontaktissa taloyhtiön muiden asukkaiden tai esimerkiksi isännöinnin tai huollon kanssa.

Eristyksessä olevan tulee noudattaa eristystä koskevia ohjeita, joita hän on saanut infektiolääkäriltä. Eristyksessä olevan pitää ehdottomasti välttää kaikkia lähikontakteja muihin ihmisiin.

6. Pitäisikö isännöinnin tietää, jos joku asukas on taloyhtiöissä karanteenissa tai eristyksessä?

Asukkaalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa vuokranantajalle, jos asukkaita on karanteenissa tai eristyksessä. Ylipäätään kenelläkään ei ole velvollisuutta ilmoittaa terveydentilastaan vuokranantajalle. Myöskään muiden terveyttä koskevia tietoja ei saa levittää naapureille. 

Mikäli huollon olisi kiireellisen korjaustarpeen (kuten vesivuodon) takia päästävä käymään huoneistossa, on näillä tahoilla oikeus tiedustella asukkaalta, onko huoneistossa eristyksessä tai karanteenissa olevia, jotta he voivat turvata oman terveytensä huoneistokäynnin yhteydessä.

Terveystietoja koskevasta tietosuojasta ja vaitiolovelvollisuudesta lisätietoa tietosuojavaltuutetun toimistolta.

7. Kuka hoitaa viestinnän esimerkiksi yhteisten tilojen käytöstä, jos taloyhtiöissä tiedetään asuvan ihmisiä, jotka ovat karanteenissa tai eristyksessä?

Tällaisen epidemian aikana jokaisen on otettava omassa toiminnassaan oma-aloitteisesti muiden ihmisten terveys huomioon.

Yhteisten tilojen käyttö eristyksen aikana ei ole sallittua. Mikäli siis asukkaalla on laboratoriokokein varmennettu koronatartunta, kaikkien yhteistilojen käyttöä tulee välttää ja huomioida tartuntariski erityisen hyvin. Viimekädessä voimme kieltää yhteistilojen käytön rajatuksi ajaksi kaikilta.

8. Kuka voi päättää taloyhtiön yhteisten tilojen, kuten saunan ja pesutuvan käytön rajoittamisesta tai kieltämisestä, ja millä perustein?

Viranomaiset eivät ole antaneet käyttökieltoja koskien taloyhtiön yhteisiä tiloja, kuten saunaa tai pesutupaa.

Jyrkkälässä koronaan sairastuneet eivät saa käyttää yhteisiä tiloja. Sen sijaan karanteenissa olevia eli koronalle altistuneita emme voi estää käyttämästä yleisiä tiloja, mutta toivomme, että he välttäisivät käyttöä, kun tiloissa on muita läsnä. Toivomme, että esimerkiksi pesutuvassa käytettäisiin kasvomaskia.

9. Miten naapurisopu säilyy, kun taloyhtiössä on yhtäkkiä kaikki asukkaat paikalla ympäri vuorokauden ja huoneistoista kuuluu tavallista enemmän ääniä?

Taloyhtiöissä pätevät samat säännöt hiljaisuuden suhteen kuin ennenkin. Normaaliin elämään kuuluvat suihkussa käynti, musiikin kuuntelu tai soittaminen sekä lasten leikit. Jos etätöitä tekevän keskittymistä koettelevat naapurin lasten leikit, voi kokeilla soittaa itsekin taustamusiikkia, käyttää kuulokkeita tai vaikkapa korvatulppia.

Jatkuva tai tahallinen häiriköinti ei ole sallittua koskaan, eikä toistuvia yöllisiä illanistujaisiakaan saa pistää pystyyn. Kuten milloin tahansa muulloinkin, häiriöistä kannattaa keskustella asiallisesti. Koska viruksen leviämisen kannalta kasvokkaisia kontakteja on syytä välttää, voi naapurille kirjoittaa asiallisen lapun, jonka sujauttaa postiluukusta.

Poikkeustilanne voi ymmärrettävästi aiheuttaa stressiä, mutta ärsytyksen lisääntyessä kannattaa pysähtyä ja muistaa, että poikkeusoloissa elää nyt jokainen.

10. Voiko virus levitä taloyhtiön ilmastoinnin kautta?

Koronaviruksen leviämistavoista ei vielä tiedetä kaikkea. Se tiedetään, että virus leviää etenkin pisaratartuntana, eli esimerkiksi yskäisyn tai aivastuksen mukana. Lisäksi virus leviää kosketustartuntana. Nykytiedon valossa pintojen osuus viruksen leviämisessä ei ole merkittävä, vaan se on olennainen lähinnä sairaalassa, missä on paljon sairaita ja oireilevia potilaita.

Vielä ei tiedetä varmasti, miten juuri koronavirus leviää ilmassa. Eurooppalaisten LVI-järjestöjen liitto Rehva on julkaissut ohjeet, jotka auttavat yleisesti torjumaan ilmavirtausten mukana liikkuvien virusten leviämistä. Ohjeet siis sopivat myös koronaviruksen leviämisen estämiseen. LVI-tekniikan emeritusprofessri Olli Seppänen on suomentanut keskeiset kohdat.

Rehvan mukaan riittävä, ympärivuorokautinen ilmanvaihto vähentää altistusta. Liitto suosittelee mm. ilmanvaihtoon mahdollisimman paljon ulkoilmaa ja myös ikkunatuuletusta ilmanvaihdon lisäämiseksi. Palautusilmaa ei tulisi käyttää.

Ilmavaihdon suodattimien vaihdolla ei liiton mukaan ole merkitystä, koska virus on kooltaan niin pieni, ettei se jää kiinni suodattimiin.

Lue Olli Seppäsen kirjoitus kokonaisuudessaan Finvacin blogista.

11. Vaikuttaako epidemia taloyhtiön yhteisen piha-alueen tai leikkipaikan käyttämiseen?

Jokaisen tulee huomioida muut pihalla liikkuvat asukkaat ja muistaa turvavälit sekä etäisyydet. Etenkin erilaisissa pihapeleissä ja kokoontumisissa leikkipaikalla tulee ottaa huomioon turvaväli, jotta ei altista muita asukkaita virustartunnoille. Kannattaa myös huomioida, ettei leikkipaikan pintoja pystytä pitämään puhtaana sisätilojen tavoin.

Karanteenissa olevat asukkaat voivat liikkua pihalla, mutta koronaviruksen tai virusoireiden takia eristyksissä olevien asukkaiden on suositeltavaa pysytellä sisätiloissa ja noudattaa viranomaisten antamaa ohjeistusta.

12. Voiko koronaepidemian ajaksi sallia parveketupakoinnin, vaikka se muuten taloyhtiössä olisi kielletty?

Toivomme, että parveketupakointia vältetään ja esimerkiksi piha-alueella ei jäädä ulko-oven tai rakennuksen välittömään läheisyyteen tupakoimaan. Näin voimme ylläpitää turvaetäisyyksiä ja ehkäistä asuntoihin kulkeutuvia hajuhaittoja.

13. Miten toimin, jos epäilen naapurini rikkovan karanteenimääräyksiä?

Karanteenin valvonta kuuluu tartuntatautiviranomaisille eikä esimerkiksi vuokranantajalle, koska meillä ei ole oikeutta käsitellä terveystietoja. Mikäli epäilet karanteenin rikkomista ja haluat asiaan puuttua, voit tehdä asiasta ilmoituksen Turun poliisille.

14. Onko siivousta lisätty Jyrkkälässä?

A-F taloilla vaihtui 2019 syksyllä kilpailutuksen perusteella siivousliike. Uudella laajemmalla sopimussisällöllä haimme parempaa siivouksen laatua. Valitettavasti siivoustason laatu on uuden toimijan kanssa huojunut kuluneen vuoden aikana säännöllisesti ja olemme kokeneet tyytymättömyyttä siivouksen tasoon. Siivouksen laatu A-F taloilla tuli esille 6.10.2020 asukaskokouksessa. Irtisanoimme nykyisen siivoussopimuksen päättyväksi vuoden loppuun mennessä ja aiomme siirtää siivouksen oman henkilöstömme hoidettavaksi. Meillä on palveluksessamme jo nyt kaksi siistijää ja kolmannen perehdytys alkaa marraskuussa. Olemme tilanneet lisäsiivousta toiselta siivousliikkeeltä porraskäytäviin, jotta A-F talojen siisteyttä saadaan nostettua pikaisesti.