Tutustu taloihin klikkaamalla!

Talokartta A B TU OP JK QRS LMN GHI VXY D F Ö Ä Z Å C E

Katso vapaat asunnot

Tietoa hakemisesta

Asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa eniten tarvitseville ruokakunnille pyrkien monipuoliseen asukasrakenteeseen ja sosiaalisesti tasapainoiseen asuinalueeseen. Asukkaiden valinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijaruokakunnan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella. Asukkaat valitaan hakijoiden keskinäisellä vertailulla siten, että etusijalle asetetaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Asuntohakemus on voimassa 3 kk, ja se voidaan uusia henkilökohtaisella ilmoituksella.

Muutto-oikeus asuntoon varmistetaan vuokrasopimuksen allekirjoituksella. Avaimet voidaan luovuttaa, kun vakuusmaksu ja ensimmäisen kuukauden vuokra ovat maksettuina vuokranantajan tilillä.